Home PROJEKT USŁUGI

USŁUGI LCeS:

Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla 75 osób fizycznych:

- Prawne

 • pomoc w napisaniu statutu
 • tworzenie i zmiany regulaminów
 • formalnoprawne aspekty PES
 • sporządzanie umów
 • stosowanie aktów prawnych

- Księgowo-podatkowe

 • prowadzenie księgowości w PES
 • rozliczanie grantów i projektów
 • prowadzenie działalności gospodarczej w PES
 • poradnictwo kadrowe i podatkowe
 • sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych

- Zawodowe

 • rozpoznanie cech predyspozycji zawodowych
 • techniki aktywnego poszukiwania pracy
 • umiejętność prowadzenia rozmów ze zleceniodawcami

- Informatyczne

 • obsługa komputera
 • opracowywanie materiałów promocyjnych

Beneficjentom przysługuje dowolna ilość godzin doradztwa według potrzeb, po uzgodnieniu terminów z pracownikiem LCES.


 

 

Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla 10 PES (podmiotów ekonomii społecznej):

- Prawne; 50h na cały projekt

 • umowy związane z prowadzeniem działalności w obszarze ES
 • zakres przepisów i interpelacji

- Księgowe; 60h na cały projekt

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • poradnictwo kadrowe i podatkowe

- Marketingowe (zakup usług marketingowych dla 4 PES po 4 tys. na każdy podmiot);

 • przygotowanie lub aktualizacja strony internetowej
 • przygotowanie i druk ulotek lub innych materiałów promocyjnych PES
 • pokrycie kosztów kampanii promocyjnej

- Biznesowe (dostępne dla każdego PES wg. zapotrzebowania do wyczerpania limitu, 100h x 2,5 roku);

 • pozyskiwanie przez PES zewnętrznych źródeł finansowania
 • planowanie budżetu w organizacji
 • ekonomizacja działań PES

Nasi doradcy:

- doradztwo biznesowe: Waldemar Żbik i Agnieszka Kmiecik

- doradztwo informatyczne: Marek Ciszewski

- doradztwo prawne: Urszula Krzak i Łukasz Chlebny

- doradztwo księgowe: Bilans Servis sp. z.o.o i Beata Szczepaniak-Jędrecka

 

Wykaz wszystkich szkoleń znajduje się w zakładce "Projekt". Ilość osób na jednym szkoleniu od 10 do 15.

 

Dodatkowo wszyscy uczestnicy mogą korzystać z bazy lokalowej, wyposażenia LCeS, kącika prasowego oraz biblioteki specjalistycznej z zakresu ekonomii społecznej.

Beneficjentom przysługuje dowolna ilość godzin doradztwa, według potrzeb, po uprzednim uzgodnieniu terminów z pracownikiem biura LOWES. Doradztwo może być realizowane również w siedzibie beneficjenta lub drogą elektroniczną.