Home POBIERZ

Pliki do pobrania:

 

Osoby fizyczne prywatne:

zał.1_Formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych prywatnych

zał.2_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

zał.3_Wniosek o objęcie wsparciem osoby fizycznej

PES i osoby oddelegowane do objęcia wsparcia:

zał.3_Wniosek o objęcie wsparciem osoby fizycznej

zał.6_Formularz zgłoszeniowy dla PES

zał.7_Wniosek o objęcie wsparciem PES z informacją dodatkową

Osoby oddelegowane przez PES:

zał.2_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

zał.3_Wniosek o objęcie wsparciem osoby fizycznej

zał.5_Formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych delegowanych przez PES

 

 

 

 

 

ETAP REKRUTACJI

 


 

Osoby fizyczne prywatne:

zał.3_Wniosek o objęcie wsparciem osoby fizycznej

zał.4_Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla osób fizycznych

zał.9_Umowa z osobą fizyczną o udzielenie wsparcia w projekcie

PES i osoby oddelegowane (bez pomocy de minimis):

zał.3_Wniosek o objęcie wsparciem osoby fizycznej

zał.4_Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla osób fizycznych

zał.8_Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla PES

zał.10_Umowa z Podmiotem Ekonomii Społecznej o udzielenie wsparcia w projekcie

PES i osoby oddelegowane (zobligowane do ewidencji pomocy de minimis):

zał.3_Wniosek o objęcie wsparciem osoby fizycznej

zał.4_Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla osób fizycznych

zał.8_Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla PES

zał.11_Umowa z Podmiotem Ekonomii Społecznej o udzielenie wsparcia w projekcie (z uwzględnieniem ewidencji pomocy publicznej de minimis)

zał.12_Oświadczenie o otrzymaniu nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat wraz z informacją

zał.13_Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

zał.14_Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu w wyniku decyzji podjętej przez Komisje Europejską

 


 

 

 

 

 

 

 

ETAP UCZESTNICTWA

 

Odbiorcy działań projektowych:

zał.17_Formularz zgłoszeniowy dla Odbiorców działań z wykazem osób oddelegowanych

zał.18_Formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych oddelegowanych Odbiorcy działań

zał.19_Deklaracje współpracy dla odbiorców działań projektowych

zał.20_Deklaracja uczestnictwa w Projekcie dla osób fizycznych Odbiorcy działań projektowych

Pozostałe załączniki:

zał.15_Zaświadczenie o udzielonej w projekcie pomocy de minimis

zał.16_Karta doradcza

zał.21_Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu

zał.22_Karta oceny zgłoszenia osoby fizycznej prywatnej i delegowanej z PES

zał.23_Karta oceny zgłoszenia PES

zał.24_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku

Druk delegacji

Regulamin Projektu LCES_subregion południowy_2013

Załącznik nr. 1 do Regulaminu Projektu LCES o świadczeniu usług na odległość

Prezentacja LCeS