Home

Zadaniem Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej (LCeS) jest udzielanie kompleksowego wsparcia doradczo - szkoleniowego osobom fizycznym i  podmiotom ekonomii społecznej (PES), w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności związanej z przedsiębiorczością, a także animacja procesów tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych.

 

Strona internetowa i projekt LCeS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt "Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej - subregion południowy "jest realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej jako Lider oraz Parafię św. Brata Alberta w Busku-Zdroju jako Partner