Home BIBLIOTEKA

ZESTAW KSIĄŻEK BIBLIOTEKI LCES BUSKO-ZDRÓJ

Zakupionych ze środków projektu „Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej – subregion południowy”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

 

Lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Rok  wydania

Liczba egz.

Ekonomia społeczna – rozwój i  współpraca partnerska

1.

B/K_1/LCES/egz. 1

Zarządzanie organizacjami non-profit. Zagadnienia wybrane

J. Zawadzki

Wydawnictwo Forum Naukowe

Poznań 2007

1

2.

B/K_2/LCES/egz. 1

Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych

M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska

Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 2004

1

3.

B/K_3/LCES/egz. 1

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

J. Kosowski

Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Business

Warszawa 2012

1

4.

B/K_4/LCES/egz. 1

Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

R. Barański, A. Olejniczak

C.H. Beck. InfoBiznes

Warszawa 2012

1

5.

B/K_5/LCES/egz. 1

Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka

J. Schmidt

Wydawnictwo Akademickie SEDNO

Warszawa 2012

1

6.

B/K_6/LCES/egz. 1

Ekonomia społeczna. Zarys popularny

Z. Narski

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2012

1

7.

B/K_7/LCES/egz. 1

Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego

A. Potoczek, J. Stępień

Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bydgoszcz 2008

1

8.

B/K_8/LCES/egz. 1

Podstawy gospodarki spółdzielczej. Wybrane zagadnienia

B. Brzozowski

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Kraków 2008

1

9.

B/K_9/LCES/egz. 1

Kapitał społeczny. Partycypacja obywatelska. Rozwój lokalny

E. Psyk-Piotrowska (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź 2009

1

10.

B/K_10/LCES/egz. 1

Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie

G. Makowski, M. Koziarek

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Warszawa 2009

1

11.

B/K_11/LCES/egz. 1

Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej

M. Moszoro

Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Business

Warszawa 2010

1

12.

B/K_12/LCES/egz. 1

Gospodarka regionalna i lokalna

Z. Strzelecki (red.)

Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 2008

1

Komunikacja społeczna i psychologia

13.

B/K_13/LCES/egz. 1

Sztuka skutecznego porozumiewania się

M. McKay, M. Davis, P. Fanning

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Sopot 2013

1

14.

B/K_14/LCES/egz. 1

W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich

E. Berne

Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 2012

1

15.

B/K_15/LCES/egz. 1

Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji. Wyd. II

A. Batko

Helion/One Press

Gliwice 2011

1

16.

B/K_16/LCES/egz. 1

Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość Pieniądze Konsumpcja

M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose

Wydawnictwo Difin

Warszawa 2010

1

Doradztwo zawodowe

17.

B/K_17/LCES/egz. 1

Jak wykorzystać internet w poszukiwaniu pracy

A. Owczarz

Helion/One Press

Gliwice 2005

1

18.

B/K_18/LCES/egz. 1

Moja droga do pracy

Praca zbiorowa pod kierunkiem T. Pęczka

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego

Kielce 2006

1

19.

B/K_19/LCES/egz. 1

Aktywny na rynku pracy. Poradnik dla poszukujących pracy.

Zespół Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

WUP Kielce

Kielce 2011

1

20.

B/K_20/LCES/egz. 1

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Zespół Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

WUP Kielce

Kielce 2011

1

Przedsiębiorczość społeczna

21.

B/K_21/LCES/egz. 1

B/K_21/LCES/egz. 2

Gospodarka społeczna w Polsce. Możliwości, wybrane inicjatywy oraz szanse dalszego rozwoju

    A. Rymsza (red.)

Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym „Nadzieja”

Warszawa 2008

2

22.

B/K_22/LCES/egz. 1

B/K_22/LCES/egz. 2

Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – czynniki sukcesu

T. Ochinowski (red.)

Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym „Nadzieja”

Warszawa 2010

2

23.

B/K_23/LCES/egz. 1

Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka

R. Praszkier, A. Nowak

Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Business

Kraków 2012

1

24.

B/K_24/LCES/egz. 1

Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji

W. Czemiel-Grzybowska

Wydawnictwo Akademickie SEDNO

Warszawa 2012

1

25.

B/K_25/LCES/egz. 1

Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach

Praca zbiorowa R. Sobiecki (red.)

Wydawnictwo Difin

Warszawa 2011

1

26.

B/K_26/LCES/egz. 1

Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą Polsce i wybranych krajach europejskich. Wyd. V

P. Mućko, A. Sokół

Wydawnictwo CeDeWu

Warszawa 2012

1

27.

B/K_27/LCES/egz. 1

Dotacja od administracji publicznej. Część I

M. Dadel, A. Gałązka

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Warszawa 2011

1

28.

B/K_28/LCES/egz. 1

Dotacja od administracji publicznej. Część II

M. Dadel, A. Gałązka

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Warszawa 2012

1

Doradztwo biznesowe

29.

B/K_29/LCES/egz. 1

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wyd. III

J. Czekaj, Z. Dresler

Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 2005

1

30.

B/K_30/LCES/egz. 1

Biznesplan. Model najlepszych praktyk

J.T. Skrzypek

Poltext

Warszawa 2012

1

31.

B/K_31/LCES/egz. 1

Od pomysłu do zysku. Jak zebrać owoce innowacji

J.P. Andrew, H.L. Sirkin

MT Biznes

Warszawa 2010

1

32.

B/K_32/LCES/egz. 1

Kultura innowacji. Kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy

F. Trompenaars

Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Business

Warszawa 2012

1

33.

B/K_33/LCES/egz. 1

Elastyczność w świadczeniu usług

M. Silvester M. Ahmed

Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Business

Warszawa 2010

1

34.

B/K_34/LCES/egz. 1

Jak napisać poprawny biznesplan

  1. B. Szczepańska-Bernaś

Forum Doradców Podatkowych Wszechnica Podatkowa

Kraków 2013

1

35.

B/K_35/LCES/egz. 1

B/K_35/LCES/egz. 2

O przepływach finansowych w organizacji pozarządowej

T. Zagrodzka

Fundacja dla Polski. PAFPIO

Warszawa 2011

2

36.

B/K_36/LCES/egz. 1

B/K_36/LCES/egz. 2

Finanse a przedsiębiorczość społeczna. Podręcznik dla trenerów PES

K. Cyran-Juraszek, D. Pieńkowska

Fundacja dla Polski. PAFPIO

Warszawa 2013

2

37.

B/K_37/LCES/egz. 1

Systemy wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych. Pomysły i przykłady z krajów europejskich

Praca zbiorowa pod red. U. Budzich-Szukała

Fundacja Fundusz Współpracy

Warszawa 2013

1

Doradztwo informatyczne

38.

B/K_38/LCES/egz. 1

ABC Komputera. Wydanie VIII

P. Wróblewski

Helion

Gliwice 2013

1

39.

B/K_39/LCES/egz. 1

Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce

A. Borcuch

Wydawnictwo CeDeWu

Warszawa 2010

1

Doradztwo marketingowe

40.

B/K_40/LCES/egz. 1

Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non-profit

A. Dejnaka, B. Iwankiewicz-Rak, J. Nogieć, P. Spychała

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Poznań 2013

1

41.

B/K_41/LCES/egz. 1

Marketing w pytaniach i odpowiedziach

T. Sztucki

Agencja Wydawnicza Placet

Warszawa 2001

1

42.

B/K_42/LCES/egz. 1

Marketing narracyjny. Jak budować historie które się sprzedają

E. Mistewicz

Helion/One Press

Gliwice 2011

1

43.

B/K_43/LCES/egz. 1

Mocni w promocji. Podręcznik dla organizacji pozarządowych.

M. Borowska, I. Dembicka-Starska

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Warszawa 2012

1

44.

B/K_44/LCES/egz. 1

Organizacje pozarządowe. Zarządzanie, kreowanie wizerunku i współpraca z mediami w III sektorze

E. Kotnis-Górka, M. Wysocki

Helion/One Press

Gliwice 2011

1

Doradztwo prawne

45.

B/K_45/LCES/egz. 1

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wyd. 2

K. Gonet

C.H. Beck

Warszawa 2013

1

46.

B/K_46/LCES/egz. 1

Kodeks Cywilny. Kodeks Postępowania Cywilnego. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne

Praca zbiorowa (Z. Radwański, A. Doliwa, K. Korzan, K. Piasecki, A. Zieliński)

C.H. Beck

Warszawa 2013

1

47.

B/K_47/LCES/egz. 1

Prawo sektora pozarządowego. Analiza funkcjonalna. Wyd. I

M. Kisilowski

Wydawnictwo Lexis Nexis

Warszawa 2008

1

48.

B/K_48/LCES/egz. 1

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz. Wyd. 1

P. Staszczyk

Wydawnictwo Lexis Nexis

Warszawa 2013

1

49.

B/K_49/LCES/egz. 1

Prawo spółdzielcze. Komentarz. Wyd. 2

K. Kwapisz

Wydawnictwo Lexis Nexis

Warszawa 2012

1

Doradztwo księgowe i podatkowe

50.

B/K_50/LCES/egz. 1

Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Wyd. 3

K. Czubakowska, K. Winiarska

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Warszawa 2010

1

51.

B/K_51/LCES/egz. 1

Fundacje i Stowarzyszenia – funkcjonowanie i opodatkowanie

  1. A. Ogonowski A. Gibalska

Forum Doradców Podatkowych Wszechnica Podatkowa

Kraków 2013

1

52.

B/K_52/LCES/egz. 1

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej. Ewidencja i rozliczanie. Zbiór zadań z komentarzem

D. Małkowska

ODDK Sp. z o.o.

Gdańsk 2013

1

Pozostałe dostępne publikacje

53.

B/K_53/LCES/egz. 1

Na drodze do zmiany. Oblicza animacji społecznej Regionalnych Ośrodków EFS

B. Głuszak (red.)

Krajowy Ośrodek EFS

Warszawa 2012

1

54.

B/K_54/LCES/egz. 1

Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom

A. Panasiuk, Z. Kłoda

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Warszawa 2010

1

55.

B/K_55/LCES/egz. 1

B/K_55/LCES/egz. 2

Badanie standardów zarządzania finansami w NGO

K. Wąsowska-Bąk

Fundacja dla Polski. PAFPIO

Warszawa 2011

2

56.

B/K_56/LCES/egz. 1

B/K_56/LCES/egz. 2
B/K_56/LCES/egz. 3
B/K_56/LCES/egz. 4

Spółdzielnie socjalne. Vademecum powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych

J. Brzozowska, A. Bulka

Caritas Diecezji Kieleckiej

Kielce 2010

4

57.

B/K_57/LCES/egz. 1

B/K_57/LCES/egz. 2

B/K_57/LCES/egz. 3

Polskie organizacje pozarządowe 2012. Badanie aktywności obywatelskiej

J. Przewłocka

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Warszawa 2013

3

58.

B/K_58/LCES/egz. 1

Ekonomia społeczna a rozwój (1)

Praca zbiorowa pod red. J. Hausnera

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kraków 200868

1

59.

B/K_59/LCES/egz. 1

Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej (2)

Praca zbiorowa pod red. J. Hausnera

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kraków 2007

1

60.

B/K_60/LCES/egz. 1

Finansowanie i otoczenie prawne podmiotów ekonomii społecznej (3)

Praca zbiorowa pod red. J. Hausnera

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kraków 2008

1

61.

B/K_61/LCES/egz. 1

Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka (4)

Praca zbiorowa pod red. J. Hausnera

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kraków 2008

1

62.

B/K_62/LCES/egz. 1

Wspieranie ekonomii społecznej (5)

Praca zbiorowa pod red. J. Hausnera

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kraków 2008

1

Nowe pozycje pozyskane z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:

 

1. "Pomoc społeczna w obliczu katastrof i kryzysów złożonych"

2. "Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany"

3. "Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym"

4. "Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami"

5. "Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej"

6. "Katalog dobrych praktyk programów rewitalizacji społecznej"

7. "Modelowy standard aktywnej integracji wraz z konkluzjami z pilotażu programów rewitalizacji społecznej"

8. "Realizacja i wdrażanie projektów przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Priorytecie I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Przegląd projektów

9. Broszury informacyjne na temat realizacji i osiągnięć projektu systemowego "Rewitalizacja społeczna"

10. "Współpraca instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej"

11. Broszury informacyjne na temat projektu " Narzędzie do badania kompetencji"

12. "Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce"

13. "Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej"

14. "Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków"

15. "Raport z realizacji badania jakościowego Instytucji Rynku Pracy, osób bezrobotnych i biernych zawodowo w ramach projektu systemowego pn. "Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym"

16. Raport z realizacji badania jakościowego pracodawców i pracowników w ramach projektu systemowego pn. "Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym"

17. "Innowacyjny Urząd Pracy - Urząd atrakcyjny dla klienta"

18. "Młody Obywatel"

19. "Innowacje społeczne w PO KL Priorytet I, przegląd produktów projektów innowacyjnych wdrażanych przez CRZL"

20. "Organizowanie społeczności lokalnej-usługa społeczna"

21. "Problem bezdomności w Polsce"

22. "Makropraktyka pracy socjalnej"

23. "Katalog Dobrych Praktyk w zakresie stosowania standardów"

24. "Rozwój społeczności w oparciu o zasoby"

25. "Dlaczego relacje są ważne?"

26. "Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego"

27. "Profil kompetencji"

28. "Jak osiągnąć lepszy rozwój społeczności, podręcznik do planowania i ewaluacji MODEL ABCD"

29. "Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk."

30. "Organizowanie społeczności lokalnej"

31. "Raport z fazy diagnozy"

32. "Rozwój społeczności w oparciu o zasady"

33. "Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, Doświadczenia"

34. "Rynek pracy w okresie wyjścia kryzysu"

35. "Centra Aktywizacji Zawodowej"

36. "Metoda i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy"

37. "Nowe ujęcia znanych problemów pomocy społecznej"

38. "Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności"

39. "Lokalna polityka społeczna"

40. "Pomoc społeczna w liczbach 2009"

41. "Metodologia strategicznego rozwiązywania problemów społecznych"

42. "ABC Unii Europejskiej dla pracowników socjalnych"

43. "Badania w pomocy społecznej"

44. "Nowe ujęcia znanych problemów pomocy społecznej"

45. "Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej"

46. "Widzieć-rozumieć-pomagać"

47. "Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze"

48. "Niepełnosprawność ruchowa"

49. "Starość. Między diagnozą a działaniem"

50. "Domy pomocy społecznej w Polsce"

51. "Proszę, nie pomagaj mi!"

52. "Pomoc społeczna w obliczu katastrof i kryzysów złożonych"

53. "Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami"

54. "Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym"

55. "Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany"

56. "Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej"