Home PROJEKT Zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 - z dnia 11 marca 2013 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej – subregion południowy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, serdecznie zapraszamy do składania ofert dotyczących świadczenia bezpłatnych usług prawnych oraz indywidualnego i grupowego doradztwa prawnego dla Uczestników/-czek Projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdą Państwo pod linkiem:

zapytanie ofertowe nr 9

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8  - z dnia 11 marca 2013 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej – subregion południowy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, serdecznie zapraszamy do składania ofert dotyczących świadczenia bezpłatnych usług księgowych oraz indywidualnego i grupowego doradztwa księgowo-podatkowego dla Uczestników/-czek Projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdą Państwo pod linkiem:

zapytanie ofertowe nr 8