Home POBIERZ MATERIAŁY

ULOTKI LCESu:

Ulotka LCES

Ulotka z działalności 1

Ulotka z działalności 2

Ulotka z działalności 3

PREZENTACJE ZE SZKOLEŃ:

Prezentacja ze szkolenia "ABC Spółdzielni Socjalnych"

Prezentacja ze szkolenia "ABC Stowarzyszeń i Fundacji"

Prezentacja ze szkolenia "Księgowość w NGO"

Prezentacja ze szkolenia "Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

Prezentacja ze szkolenia " Zarządzanie zasobami ludzkimi"

Pierwsza prezentacja ze szkolenia " Budowanie zespołu projektu"

Druga prezentacja ze szkolenia "Budowanie zespołu projektu"

Trzecia prezentacja ze szkolenia "Budowanie zespołu projektu"

Czwarta prezentacja ze szkolenia "Budowanie zespołu projektu"

Prezentacja ze szkolenia "Zarządzanie projektami (poziom podstawowy)"

Prezentacja z debaty lokalnej w Pacanowie "Wielkopolskie doświadczenia w zakresie gospodarki społecznej. Wymiar lokalny i międzynarodowy" Pani Barbary Sadowskiej z fundacji Barka

Prezentacja z debaty lokalnej w Pacanowie "Caritas Diecezji Kieleckiej liderem ekonomii społecznej w regionie świętokrzyskim" Ks. dr Stanisława Słowika, dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej

Prezentacja z debaty lokalnej w Pacanowie "Partnerstwa międzyinstytucjonalne na rzecz wspierania rozwoju lokalnego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" Pana Jerzego Kosanowskiego

Prezentacja z debaty lokalnej w Pacanowie "Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej - subregion południowy" Pani Katarzyny Kozłowskiej i Marka Bębenka

Prezentacja z debaty lokalnej w Pacanowie "Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na rzecz ekonomii społecznej" Pani Aleksandry Marcinkowskiej, zastępcy dyrektora ROPS w Kielcach

Prezentacja z debaty lokalnej w Pacanowie "Czy warto być partnerem i partnerstwa są potrzebne" Pani Anny Bulki, kierowniczki Centrum Ekonomii Społecznej ZLSP w Krakowie

Prezentacja z debaty lokalnej w Busku-Zdroju "Ekonomizacja partnerstw lokalnych w Polsce" Pana Jarosława Kuby, prezesa LGDu "Krzemienny Krąg" w Bałtowie

Prezentacja z debaty lokalnej w Busku-Zdroju "Ekonomia solidarności" Pana Jarosława Kuby, prezesa LGDu "Krzemienny Krąg" w Bałtowie

Prezentacja ze spotkania partnerskiego w Pacanowie

Prezentacja z drugiego spotkania partnerskiego w Pacanowie

Prezentacja ze szkolenia "Zawiązywanie partnerstw i sieci lokalnych" Pani Joanny Sutuły

Prezentacja ze szkolenia "Zawiązywanie partnerstw i sieci lokalnych" Pana Szymona Surmacza część 1

Prezentacja ze szkolenia "Zawiązywanie partnerstw i sieci lokalnych" Pana Szymona Surmacza część 2

Prezentacja ze szkolenia "Biznesplan" Pani Martyny Jabłońskiej

Prezentacja ze szkolenia "Biznesplan" Pana Szymona Surmacza

Prezentacja ze szkolenia "Zarządzanie NGO - zagadnienia prawno-organizacyjne Pana Tomasza Musielskiego część 1

Prezentacja ze szkolenia "Zarządzanie NGO - zagadnienia prawno-organizacyjne Pana Tomasza Musielskiego część 2

Prezentacja ze szkolenia "Zarządzanie NGO - zagadnienia prawno-organizacyjne Pana Tomasza Musielskiego część 3

Prezentacja ze szkolenia "Komunikacja interpersonalna" Pana Marcina Jedlińskiego część 1

Prezentacja ze szkolenia "Komunikacja interpersonalna" Pana Marcina Jedlińskiego część 2

Prezentacja ze szkolenia "Komunikacja interpersonalna" Pana Marcina Jedlińskiego część 3

Prezentacja ze szkolenia "Komunikacja interpersonalna" Pani Anny Rogowskiej część 1

Prezentacja z seminarium w Pińczowie Pani Anny Bulki

Prezentacja z seminarium w Pińczowie Pana Romana Białka